Voor Nieuwe Leden

 

De ZMVD heeft een schitterende, betaalbare jachthaven met een gezellige vereniging.

De belangstelling is groot om lid te worden van onze vereniging én om een (lig)plaats te krijgen in onze jachthaven en in onze winterberging.

 

Lid worden

 

De ligplaats en het lidmaatschap van de vereniging zijn gekoppeld : U wordt pas lid als er een (lig)plaats voor U beschikbaar is. Daarvoor doet U eerst een aanvraag voor een (lig)plaats met lidmaatschap. Het aanvraagformulier vindt U hier. Met het aangaan van het lidmaatschap dient U zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden : om deze documenten in te zien klik hier. We wijzen U erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij "klussen" binnen de Vereniging.

 

Zomerligplaats aan de steiger

 

De lengte en breedte van Uw boot bepalen de maat van de box waar U voor in aanmerking komt. Er zijn verschillende boxmaten : tot 6 m, tot 8 m, 8-9 m, 9-12 m, 10-12 m en 12-15 m. Voor bepaalde boxmaten is meer belangstelling dan voor andere, dat heeft invloed op de wachttijd. Voor het begin van het seizoen (in maart of april) wordt bepaald welke boxen beschikbaar komen voor nieuwe leden. 

 

Voor de prijzen van 2018 : klik hier.

 

 

Plaats op het Jollenveld

 

Op ons afsluitbare Jollenveld kunnen met name voor de jeugd kleine trailerbare boten en bijboten worden gestald. Onder bijboten worden verstaan : Optimist, Piraat, kano, surfplank en dergelijke "bootjes" tot 3,50 m. 

 

Voor de prijzen van 2018 : klik hier.

 

 

Lidmaatschap opzeggen

 

Indien U het lidmaatschap wilt beëindigen dient U vóór 1 december schriftelijk op te zeggen.

 

Trailerhelling

 

De trailerhellng kunt U ook gebruiken zonder lid te worden. Kijk voor meer informatie hier. 

 

 

 

We ontmoeten U graag in onze verenigingshaven !

 

 

Vragen om informatie kunnen niet altijd worden beantwoord door onze Havenmeester of door ons Grand Cafe. Om die reden hebben wij op deze pagina zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld over onze jachthaven en vereniging. Hebt U meer vragen ? Bel dan niet met de Havenmeester of ons Grand Cafe, maar neem contact op met ons bestuur via het Contactformulier : klik hier.