Voor Huidige Leden

Met het aangaan van het lidmaatschap dient U zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden : om deze documenten in te zien klik hier. We wijzen U erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij "klussen" binnen de Vereniging.

 

Prijzen voor leden

 

- Zomerligplaats aan de steiger : voor de prijzen van 2018 : klik hier.

- Plaats op het Jollenveld : voor de prijzen van 2018 : klik hier.

 

Winterberging

 

Leden met een (lig)plaats kunnen gebruikmaken van onze diverse mogelijkheden tot overwinteren : voor meer informatie klikt U hier.

Onder bijboten worden verstaan : Optimist, Piraat, kano, surfplank en dergelijke "bootjes" tot 3,50 m.

Voor de prijzen van 2018 : klik hier

Het Bestuur stelt de dagen vast waarop alle boten worden "gelift" om in de winterberging te kunnen.

Voor de prijzen van 2018 : klik hier

U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om Uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke.

De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren.

Schade - in welke vorm dan ook - ontstaan bij het liften, tijdens het takelen, het verplaatsen, het in en uit het water
halen alsmede het plaatsen op bokken etcetera is voor uw eigen risico.

Voor grote onderhoudswerkzaamheden heeft u schriftelijke toestemming nodig, welke na beoordeling door de winterbergingscommissaris wordt afgegeven.

De grote onderhoudswerkzaamheden meldt u aan op het aanvraagformulier winterberging.

 

Winterberging verlengen

 

De aanvraag voor winterberging dient U elk jaar voor 1 mei te verlengen, het formulier vindt U hier.

 

Lidmaatschap opzeggen

 

Indien U het lidmaatschap wilt beëindigen dient U vóór 1 december schriftelijk op te zeggen.

 

Klussen

 

In de jachthaven is het niet toegestaan klussen aan (de buitenkant van) Uw schip uit te voeren.

Aan het Bestuur kunt U toestemming vragen dergelijke klussen in of nabij de winterberging uit te voeren, neem hiervoor contact op met de Commisaris Winterberging.

 

 

 

Wijzigingen

 

Wijzigingen (bijvoorbeeld nieuw e-mailadres, andere boot) kunt u aangeven via het Contactformulier : klik hier.