Voor Huidige Leden

Met het aangaan van het lidmaatschap dient U zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden : om deze documenten in te zien klik hier. We wijzen U erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij "klussen" binnen de Vereniging.

 

Prijzen voor leden

 

- Zomerligplaats aan de steiger : voor de prijzen van 2017 : klik hier.

- Plaats op het Jollenveld : voor de prijzen van 2017 : klik hier.

- Winterberging : voor de prijzen van 2017 : klik hier.

- Liften voor winterberging : voor de prijzen van 2017 : klik hier 

 

Winterberging verlengen

 

De aanvraag voor winterberging dient U elk jaar voor 1 mei te verlengen, het formulier vindt U hier.

 

Lidmaatschap opzeggen

 

Indien U het lidmaatschap wilt beëindigen dient U vóór 1 december schriftelijk op te zeggen.

 

Klussen

 

In de jachthaven is het niet toegestaan klussen aan (de buitenkant van) Uw schip uit te voeren.

Aan het Bestuur kunt U toestemming vragen dergelijke klussen in of nabij de winterberging uit te voeren, neem hiervoor contact op met de Commisaris Winterberging.